Ondanks grote zorgvuldigheid kan informatie op deze website op een zeker moment verouderd zijn of anderszins onjuist. De makers van nara.nl zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren voordat u er enige actie op baseert.
Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover de makers van nara.nl geen controle hebben. Ook hiervoor dragen de makers van nara.nl geen verantwoordelijkheid. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u de makers van nara.nl niet aansprakelijk zult stellen voor enige schade samenhangend met deze website. Alle rechten zijn voorbehouden. U kunt ons helpen eventuele fouten te corrigeren door ons een e-mail te sturen met uw bevindingen naar disclaimer@nara.nl